Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення здобувачів освіти до систематичної участі у освітньому процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.
Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

Завдання учнівського самоврядування:

  1. Залучення дітей та молоді до прийняття рішень.
  2. Захист прав та інтересів здобувачів освіти.
  3. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.
  4. Створення умов для самореалізації учнів.
  5. Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих здобувачами освіти.

Учнівське самоврядування  Дмитрівського ліцею імені Т.Г. Шевченка  — це педагогічна технологія, яка сприяє розвитку громадянських якостей дитини в системі демократичних відносин виховного колективу на принципах  самореалізації, самодіяльності, самоорганізації та самодостатності особистості. Основні завдання діяльності учнівського самоврядування – організація життя учнівського колективу, яка реалізуються у залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної і суспільно корисної праці.                                                                                          

Основна мета — виховувати в здобувачів освіти активну життєву позицію, підготувати їх до дійової участі в демократичному управлінні суспільством. Правова основа діяльності органів дитячого самоврядування: Конституція України; Конвенція ООН про права дитини; Закони України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дитячі та молодіжні громадські організації»; розпорядження та накази місцевих органів виконавчої влади та управління освіти і науки,закладу освіти,Статут.  

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування: якнайширше залучення дітей та молоді до активної участі в житті колективу, громади;

  • розкриття, самовдосконалення та самореалізація особистості, її моральний та духовний ріст;
  • захист прав та інтересів членів свого колективу;
  • організація просвітницької роботи серед своїх однолітків;
  • рганізація життя та діяльності свого колективу;
  • підготовка до майбутнього дорослого життя, орієнтовний вибір майбутньої професії.

Виділяємо  дві важливі функції учнівського самоврядування:     

1. Забезпечення злагодженої роботи всіх колективів у закладі освіти, оптимальне рішення повсякденних завдань з урахуванням інтересів учнів, щоб кожному було комфортно і залежало б це від нього.

2. Підготовка учнів до участі у майбутньому управлінні державними і громадськими справами, оволодіння знаннями, вміннями і навичками управлінської діяльності.

Учнівське  самоврядування в нашому закладі існує багато років. Воно здійснюється через роботу шкільного парламенту  на чолі якого стоїть голова шкільного парламенту (Василенко Дарія).  До складу парламенту входять такі комісії: комісія з питань екології, спорту та здорового способу  життя, комісія з питань інформації та  трудового виховання, комісія  з питань дисципліни, освіти і порядку, комісія з питань  культури і дозвілля, комісія з питань інформації  та трудового виховання, комісія з питань прав дітей, комісія по роботі з молодшими школярами. 

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з учнями  та модернізації навчально-виховного процесу. Тому національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу набуває першочергового значення для кожного вчителя. 

Склад шкільного парламенту дітей

Голова парламенту:Василенко Дарія

Заступник : Грозав Діана

Секретар :   Юрчук Ангеліна

Комісія з питань  освіти

Голова комісії  :  Камінська Яна

Члени  комісії  :  Харченко Денис,  Шуригіна  Діана,  Антоненко Євгенія

Комісія з питань дисципліни та порядку

Голова комісії : Зіноватний Кирило

Члени  комісії :  Нєізвєстна Анна-Марія, Кладніцький Нікіта, Курій Аліна                                                                   

Комісія  з питань культури і дозвілля

Голова комісії : Іліка Аліна     

Члени  комісії :   Галатіна Софія, Заєць Анна, Бровко Катерина

Комісія з питань інформації та трудового виховання                                                                                                                   

Голова комісії : Гаврилюк Артем              

Члени  комісії  :  Бичков Давід, Кущова Даша, Перебийніс Назар

Комісія  з питань  прав  дітей

Голова комісії :   Степанова Каріна

Члени  комісії :  Дронова Анастасія, Бальц Аліна, Заєць Дмитро

Комісія з питань екології, спорту та здорового способу життя                                                                           

Голова комісії :  Рябчук Олег                

Члени комісії:  Подолях Вікторія, Кобиляцький Владислав,  Калінін  Андрій