Структура та органи управління закладом

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
 ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ

Управління  закладами освіти  здійснюється на основі положень Конституції УкраїниЗакону України «Про освіту»Закону України «Про повну загальну середню освіту». Управлінська діяльність ґрунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники під час  виконання управлінських функцій.

1. Система управління закладу освіти визначається законом та установчими документами.

2. Управління закладом освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють:

– засновник – Дмитрівська сільська  рада, уповноважений орган управління – відділ освіти, молоді та спорту Дмитрівської сільської ради;

– керівник закладу освіти – Павленко Олена Григорівна;

– заступники: Романова Надія Володимирівна, Онищенко Світлана Анатоліївна, Горян Олена Володимирівна, Гречко Вадим Іванович;

– завідувач  Дмитрівської філії – Хомутова Любов Володимирівна;

– завідувач Цибулівської філії – Рогова Наталія Анатоліївна;

– завідувач Іванковецької філії – Василенко Людмила Іванівна;

– колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада;

– колегіальний орган громадського самоврядування  – загальні збори колективу;

– інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Основні принципи управління:

– принцип прогностичності внутрішкільного управління;

– єдності державних і внутрішкільних механізмів управління;

– демократизації і гуманізації управління;

– раціонального поєднання централізації і децентралізації;

– єдності єдиноначальства і колегіальності;

– гласності, відкритості управління;

– об’єктивності та інформаційної достатності;

– плановості, перспективності;

– компетентності;

– оптимізації

– системності в управлінні.

УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

· органи колегіального управління закладом освіти (загальні збори, педагогічна рада, нарада при директорові, його заступниках);

· адміністрація ліцею (директор, його заступники);

· органи громадського самоврядування (учнівське самоврядування (шкільний парламент дітей, старости класів), методична рада, батьківська рада).

Загальні збори є вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею.