Рада профілактики закладу освіти

З метою створення системи ранньої профілактики девіантної поведінки здобувачів освіти, ефективної індивідуальної роботи з неповнолітніми, схильними до правопорушень, надання неблагонадійним сім’ям психолого-педагогічної допомоги, забезпечення наступності у правовиховній роботі на різних рівнях шкільного життя, підвищення правової культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, встановлення особливого контролю за здійсненням виховного процесу з учнями, віднесених до груп соціального ризику у закладі освіти утворено Раду з профілактики правопорушень.

Мета й завдання:

  • Створення умов зі сприяння соціального зростання учнів, утвердження свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушень;
  • подолання в свідомості окремих здобувачів освіти помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання;
  • формування в здобувачів освіти правових понять, які б регулювали їхню поведінку;
  • вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;
  • формування в здобувачів освіти активної позиції в правовій сфері;
  • протистояння негативним явищам та впливам.

План роботи

ради профілактики правопорушень

Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

на 2022/2023 навчальний рік

з/пЗаходиТермін виконанняВідповідальний 
  1Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнівДо 20.09.2022Класні керівники,   соціальний педагог 
2Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризикуДо 20.09.2022Соціальний педагог 
3Завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереженняДо 20.09.2022 (спостереження – упродовж року)Класні керівники 
4Активізувати роботу шкільної Ради профілактики та скласти план її роботиДо 10.09.2022  Соціальний педагог 
5Проводити години спілкування, години довіри з учнями, схильними до правопорушень, які потребують корекції поведінки, учнями із сімей соціального ризикуУпродовж рокуКласні керівники 
7Вивчити особливості середовища, у якому виховуються учніУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог 
8Опрацювати питання методики превентивного виховання учнів  Упродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники 
9Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органівУпродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники,   соціальний педагог 
10Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботиУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог Керівники гуртків 
12Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборівУпродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники 
14Заслуховувати на нарадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного вихованняВідповідно до плануЗДВР 
16Аналіз стану відвідування учнями школи, заслуховування на Раді учнів, які пропускають уроки без поважних причин.Грудень 2022ЗДВР, соціальний педагог 
17Скласти соціальні паспорти школи та класівДо 10.09.2022Соціальний педагог, класні керівники 
18Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованостіУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог 
19Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перевірку умов утримання в них дітей та надання їм адресної допомогиУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог 
20Вжити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості  учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для роботи гуртків та спортивних секційУпродовж 2022-2023 навчального рокуАдміністрація 
21Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнівУпродовж 2022-2023 навчального року  Класні керівники 
22Організація та проведення конференції класних керівників «Роль особистості вихователя в корекції важковиховуваних учнів в колективі».Квітень 2023Соціальний педагог Практичний психолог, педагог-організатор 
23Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективівУпродовж 2022-2023 навчального рокуПрактичний психолог Соціальний педагог 
25Провести аналіз умов проживання в сім’ях опікунів дітей-сирітДо 20.09.2022 до 10.01.2023Соціальний педагог 
26Провести поглиблений медичний огляд дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опікиУпродовж жовтня 2022-2023 н.р.  Медсестра 
27Провести діагностику негативно-емоційного стану дітейДо 30.09.2022  Практичний психолог 
29Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганняхУпродовж 2022-2023 навчального рокуУчителі фізкультури 
30Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, навчальному закладіУпродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники,  
32Контролювати та аналізувати стан здоров’я школярівУпродовж 2022-2023 навчального року  Медсестра 
33Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДуУпродовж 2022-2023 навчального рокуПедколектив школи 
34Забезпечити участь школярів у освітньо-виховних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДомУпродовж 2022-2023 навчального року ЗДВР, практичний психолог, педагог-організатор 
35Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життяУпродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники, вчителі-предметники 
37Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій школиУпродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники, вчителі-предметники 
38Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітейУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог Практичний психолог, класні керівники 
43Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні діїУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог, класні керівники 
44Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні праваУпродовж 2022-2023 навчального рокуКласні керівники 
46Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному облікуДо 20.09.2022  Соціальний педагог   Класні керівники 
47Провести заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходиУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог   Класні керівники 
48Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми працівників, учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної відповідальностіУпродовж 2022-2023 навчального року  Соціальний педагог   Класні керівники 
49Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім’ї високих морально-етичних рис в учнівської молодіУпродовж 2022-2023 навчального року  Соціальний педагог  Класні керівники 
50Обговорювати питання щодо здійснення контролю з боку батьків за порушенням етичних норм поведінки та правопорушень їхніх дітей під час перебування в ігрових залах, комп’ютерних клубах і громадських місцяхУпродовж 2022-2023 навчального рокуСоціальний педагог  Класні керівники 
52Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої увагиУпродовж 2022-2023 навчального рокуАдміністрація школи 
55Проводити індивідуальні бесіди з представниками громадських організацій щодо участі в навчально-виховному процесіУпродовж 2022-2023 навчального рокуАдміністрація школи 
57Обговорення основних напрямків роботи під час літніх канікул з учнями, які схильні до правопорушень.Травень 2023Адміністрація школи 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ    НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

    Зміст засідань Ради профілактики правопорушень  Термін виконання  Відповідальний  Відміт ка про викон ання
1.Про підсумки роботи з профілактики    злочинності, правопорушень та шкідливих звичок у минулому навчальному році.Про організацію роботи з профілактики злочинності, правопорушень та шкідливих звичок серед здобувачів освіти у 2021/2022 навчальному році.Затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2022/2023 навчальний рік.Про результати роботи щодо оновлення списків учнів облікових категорій, відповідної документації.Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.  Вересень 2022Голова Ради профілактики, директор закладу освіти     Заступник директора з ВР         Соціальний педагог 4.Заступник директора з ВР 
2.1. Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут школи,правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Жовтень 2022Заступник директора з ВР, Соціальний педагог 
3.Про стан відвідування занять учнями.Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Методи профілактики деструктивної поведінки серед дітей та підлітків.Листопад 2022Соціальний педагог   Заступник директора з ВР Соціальний педагог, за участю представників служби у справах дітей, ювенальної превенції 
4.Про стан роботи з профілактики злочинності та правопорушень.Звіти класних керівників про роботу з учнями у І півріччі 2022/2023 навчального року.  Грудень 2022Заступник директора з ВР,  соціальний педагогКласні керівники. 
5.1. Про підсумки роботи школи у І півріччі 2022/2023 навчального року з відділом ювенальної превенції, громадськими організаціями з питань попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядностіСічень 20231. Заступник директора з ВР соціальний педагог, представники  відділу ювенальної превенції 
6.1. Зустріч з батьками учнів, які перебувають на шкільному обліку. 2. Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.  Лютий 20231. Директор ОНЗ, заступник директора з ВР, класні керівники 2. Заступник директора з ВР соціальний педагог, представники  відділу ювенальної превенції 
7.Про стан роботи з питань протидії наркоманії, токсикоманії, незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин.   Про проведення Тижня історії та правознавства   Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Березень 2023Заступник директора з ВР практичний психолог, соціальний педагог  Заступник директора з ВР, соціальний педагог 
8.Про стан відвідування учнями навчальних занять.   Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Квітень 2023Заступник директора з ВР, соціальний педагог, класні керівникиЗаступник директора з ВР, соціальний педагог   
9.Про організацію літнього відпочинку учнів, що перебувають на шкільному обліку, та учнів, сім’ї яких опинились в складних життєвих умовах.Про підсумки роботи Ради профілактики правопорушень закладу освіти.Звіти класних керівників про роботу у II-му семестрі 2022/2023 навчального рокуТравень 2023Заступник директора з ВР, соціальний педагог     Заступник директора з ВР     Соціальний педагог, класні керівники