Рада профілактики закладу освіти

З метою створення системи ранньої профілактики девіантної поведінки здобувачів освіти, ефективної індивідуальної роботи з неповнолітніми, схильними до правопорушень, надання неблагонадійним сім’ям психолого-педагогічної допомоги, забезпечення наступності у правовиховній роботі на різних рівнях шкільного життя, підвищення правової культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, встановлення особливого контролю за здійсненням виховного процесу з учнями, віднесених до груп соціального ризику у закладі освіти утворено Раду з профілактики правопорушень.

Мета й завдання:

  • Створення умов зі сприяння соціального зростання учнів, утвердження свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушень;
  • подолання в свідомості окремих здобувачів освіти помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання;
  • формування в здобувачів освіти правових понять, які б регулювали їхню поведінку;
  • вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;
  • формування в здобувачів освіти активної позиції в правовій сфері;
  • протистояння негативним явищам та впливам.

План роботи

ради профілактики правопорушень

Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка Дмитрівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області

на 2023/2024 навчальний рік

з/пЗаходиТермін виконанняВідповідальний 
  1Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнівДо 20.09.2023Класні керівники,   соціальні педагоги 
2Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризикуДо 20.09.2023Соціальні педагоги 
3Завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереженняДо 20.09.2023 (спостереження – упродовж року)Класні керівники 
4Активізувати роботу шкільної Ради профілактики та скласти план її роботиДо 10.09.2023  Соціальні педагоги 
5Проводити години спілкування, години довіри з учнями, схильними до правопорушень, які потребують корекції поведінки, учнями із сімей соціального ризикуУпродовж рокуКласні керівники 
7Вивчити особливості середовища, у якому виховуються учніУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги 
8Опрацювати питання методики превентивного виховання учнів  Упродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники 
9Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органівУпродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники,   соціальні педагоги 
10Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботиУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги Керівники гуртків 
12Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборівУпродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники 
14Заслуховувати на нарадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного вихованняВідповідно до плануЗДВР,ЗЗФВР, 
16Аналіз стану відвідування учнями школи, заслуховування на Раді учнів, які пропускають уроки без поважних причин.Грудень 2023ЗДВР, ЗЗФВР, соціальний педагог 
17Скласти соціальні паспорти школи та класівДо 10.09.2023Соціальні педагоги, класні керівники 
18Провести моніторинг соціальної адаптації учнів школи та рівня їхньої вихованостіУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги 
19Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перевірку умов утримання в них дітей та надання їм адресної допомогиУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги 
20Вжити заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля та зайнятості  учнівської молоді в позаурочний час шляхом створення умов для роботи гуртків та спортивних секційУпродовж 2023-2024 навчального рокуАдміністрація 
21Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнівУпродовж 2023-2024 навчального року  Класні керівники 
22Організація та проведення конференції класних керівників «Роль особистості вихователя в корекції важковиховуваних учнів в колективі».Квітень 2024Соціальні педагоги, практичний психолог, педагоги-організатори 
23Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективівУпродовж 2023-2024 навчального рокуПрактичний психолог, соціальні педагоги 
25Провести аналіз умов проживання в сім’ях опікунів дітей-сирітДо 20.09.2024 до 10.01.2024Соціальні педагоги 
26Провести поглиблений медичний огляд дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опікиУпродовж жовтня 2023-2024 н.р. Медичні сестри 
27Провести діагностику негативно-емоційного стану дітейДо 30.09.2023  Практичний психолог 
29Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганняхУпродовж 2023-2024 навчального рокуУчителі фізкультури 
30Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, навчальному закладіУпродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники 
32Контролювати та аналізувати стан здоров’я школярівУпродовж 2023-2024 навчального рокуМедичні сестри 
33Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДуУпродовж 2023-2024 навчального рокуПедколектив закладу 
34Забезпечити участь школярів у освітньо-виховних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДомУпродовж 2023-2024 навчального рокуЗДВР, ЗЗФВР, практичний психолог, педагоги-організатори 
35Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життяУпродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники, вчителі-предметники 
37Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій школиУпродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники, вчителі-предметники 
38Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітейУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги Практичний психолог, класні керівники 
43Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні діїУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги, класні керівники 
44Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні праваУпродовж 2023-2024 навчального рокуКласні керівники 
46Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному облікуДо 20.09.2023Соціальні педагоги   Класні керівники 
47Провести заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходиУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги  Класні керівники 
48Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми працівників, учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної відповідальностіУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги   Класні керівники 
49Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім’ї високих морально-етичних рис в учнівської молодіУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги  Класні керівники 
50Обговорювати питання щодо здійснення контролю з боку батьків за порушенням етичних норм поведінки та правопорушень їхніх дітей під час перебування в ігрових залах, комп’ютерних клубах і громадських місцяхУпродовж 2023-2024 навчального рокуСоціальні педагоги Класні керівники 
52Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої увагиУпродовж 2023-2024 навчального рокуАдміністрація закладу 
55Проводити індивідуальні бесіди з представниками громадських організацій щодо участі в навчально-виховному процесіУпродовж 2023-2024 навчального рокуАдміністрація закладу 
57Обговорення основних напрямків роботи під час літніх канікул з учнями, які схильні до правопорушень.Травень 2024Адміністрація закладу 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ    НА 2023/2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

    Зміст засідань Ради профілактики правопорушень  Термін виконання  Відповідальний  Відміт ка про викон ання
1.Про підсумки роботи з профілактики    злочинності, правопорушень та шкідливих звичок у минулому навчальному році.Про організацію роботи з профілактики злочинності, правопорушень та шкідливих звичок серед здобувачів освіти у 2023/2024 навчальному році.Затвердження плану роботи Ради профілактики правопорушень на 2023/2024 навчальний рік.Про результати роботи щодо оновлення списків учнів облікових категорій, відповідної документації.Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.  Вересень 2023Голова Ради профілактики, директор закладу освіти     Заступник директора з ВР         Соціальні педагоги 4.Заступник директора з ВР 
2.1. Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут школи, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Жовтень 2023Заступник директора з ВРСоціальний педагог 
3.Про стан відвідування занять учнями.Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Методи профілактики деструктивної поведінки серед дітей та підлітків.Листопад 2023Соціальний педагогЗаступник директора з ВРСоціальний педагог, за участю представників служби у справах дітей, ювенальної превенції 
4.Про стан роботи з профілактики злочинності та правопорушень.Звіти класних керівників про роботу з учнями у І півріччі 2023/2024 навчального року.  Грудень 2023Заступник директора з ВР,  соціальний педагогКласні керівники. 
5.1. Про підсумки роботи Ради профілактики  у I семестрі 2023-2024 навчального року з відділом ювенальної превенції, громадськими організаціями з питань попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядностіСічень 20241. Заступник директора з ВР соціальний педагог, представники  відділу ювенальної превенції 
6.1. Зустріч з батьками учнів, які перебувають на шкільному обліку. 2. Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.  Лютий 20241. Директор ліцею, заступник директора з ВР, класні керівники 2. Заступник директора з ВР соціальний педагог, представники  відділу ювенальної превенції 
7.Про стан роботи з питань протидії наркоманії, токсикоманії, незаконному обігу наркотичних та психотропних речовин.   Про проведення Тижня історії та правознавства   Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Березень 2024Заступник директора з ВР практичний психолог, соціальний педагог     Учителі суспільствознавчих дисциплін   Заступник директора з ВР, соціальний педагог 
8.Про стан відвідування учнями навчальних занять.   Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Квітень 2024Заступник директора з ВР, соціальний педагог, класні керівникиЗаступник директора з ВР, соціальний педагог   
9.Про стан відвідування учнями навчальних занять.   Індивідуальна робота з учнями, які порушують Статут закладу освіти, правила поведінки закладу освіти та їх батьками.Квітень 2024Заступник директора з ВР, соціальний педагог, класні керівникиЗаступник директора з ВР, соціальний педагог   
10.Про організацію літнього відпочинку учнів, що перебувають на шкільному обліку, та учнів, сім’ї яких опинились в складних життєвих умовах.Про підсумки роботи Ради профілактики правопорушень закладу освіти.Звіти класних керівників про роботу у  II-му семестрі 2023/2024 навчального рокуТравень 2024Заступник директора з ВР, соціальний педагог     Заступник директора з ВР     Соціальний педагог, класні керівники