Рада профілактики закладу освіти

З метою створення системи ранньої профілактики девіантної поведінки здобувачів освіти, ефективної індивідуальної роботи з неповнолітніми, схильними до правопорушень, надання неблагонадійним сім’ям психолого-педагогічної допомоги, забезпечення наступності у правовиховній роботі на різних рівнях шкільного життя, підвищення правової культури всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків, встановлення особливого контролю за здійсненням виховного процесу з учнями, віднесених до груп соціального ризику у закладі освіти утворено Раду з профілактики правопорушень.

Мета й завдання:

  • Створення умов зі сприяння соціального зростання учнів, утвердження свідомості і високогуманних принципів, утілених у праві, підвищення соціальної активності в діяльності, спрямованій на запобігання правопорушень;
  • подолання в свідомості окремих здобувачів освіти помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання;
  • формування в здобувачів освіти правових понять, які б регулювали їхню поведінку;
  • вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;
  • формування в здобувачів освіти активної позиції в правовій сфері;
  • протистояння негативним явищам та впливам.

План роботи Ради профілактики