Виховна робота

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Дмитрівський ліцей імені Т.Г.Шевченка – сучасний заклад освіти, виховна робота в якому спрямована на надання здобувачам освіти основних цінностей, ідей і переконань стосовно  української  державності та національної ідеї, формування активної громадської і особистої позиції учнів у становленні міцної і авторитетної держави, духовно збагаченої, інтелектуально розвиненої і активної особистості, сформованої як громадянин та патріот.


Виховна робота в Дмитрівському ліцеї імені Т.Г.Шевченка  спрямована на виконання завдань, поставлених Конвенцію про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про освіту» «Про повну загальну середню освіту», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Концепції Нової української школи, Наказом МОН України від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року, Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за № 111/34394, наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 «Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» та ін.

Виховна діяльність закладу освіти здійснюється у відповідності до наступних ключових напрямів:

•         військово-патріотичне виховання;

•         громадсько-правове виховання;

•         екологічне виховання;

•         художньо-естетичне виховання;

•         родинно-сімейне виховання;

•         моральне виховання;

•         профорієнтаційне виховання;

•         превентивне виховання

•         формування здорового способу життя;

•         розвиток творчих здібностей.

Та відповідно до основних орієнтирів виховання:

•         ціннісне ставлення до себе;

•         ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

•         ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

•         ціннісне ставлення до праці;

•         ціннісне ставлення до природи;

•         ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Система виховної роботи закладу освіти у 2022-2023 н.р. передбачає:

  • щомісячне планування позаурочної виховної роботи;
  • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання здобувачів освіти;
  • організацію учнівського самоврядування;
  • розвиток здібностей учнів у гуртковій роботі;
  • залучення обдарованих учнів до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів;
  • співпрацю з позашкільними закладами, громадськими, культурно-просвітницькими організаціями, правоохоронними органами;
  • сімейне виховання, педагогічний всеобуч  батьків та громадськості;
  • контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею;
  • організацію безпечного освітнього середовища в рамках протидії насильству, булінгу, цькуванню, мобінгу. Реалізація основних принципів і цілей виховання в закладі освіти здійснюється відповідно до річного плану.