Методична робота

Анкетування педагогічних працівників закладу

Загальна кількість респондентів – 57

Термін опитування: 21-28 травня 2021 року

Загальна кількість питань – 21