Протидія корупції

Закон України “Про запобігання корупції”

НАКАЗ Про затвердження Плану заходів запобігання та протидії корупції Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка  на 2022-2024 роки.

Інформація про виконання плану заходів з питань організації запобігання та протидії корупції у Дмитрівському ліцеї імені Т.Г.Шевченка за 2022-2023 навчальний рік.

НАКАЗ Про виконання законодавства про протидію корупції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 31 серпня

 2022 року № 82

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо запобігання та протидії корупції в Дмитрівському ліцеї імені Т.Г.Шевченка на 2022-2024 роки

Зміст заходуТермін виконанняВідповідальнийПримітка
1Систематично знайомити працівників ліцею та філій з інформацією щодо змін в антикорупційному законодавствіПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
2Організовувати проведення лекцій, семінарів з питань запобігання і протидії корупції для працівників ліцею і філій ліцеюПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
3Брати активну участь у реалізації державної антикорупційної політики, а саме: дотримання вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні».ПостійноАдміністрація, керівники структурних підрозділів 
4Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами локальних нормативних актів ліцеюПостійноАдміністрація, керівники структурних підрозділів 
5Забезпечити відкритість і прозорость діяльності закладу освіти шляхом оприлюднення та своєчасного оновлення публічної інформації на вебсайті ліцею в рубриці «Прозорість і відкритість», зокрема щодо фінансових звітівПостійноАдміністрація, відповідальний за веб-сайт 
6Надавати керівникам структурних підрозділів ліцею методичну та організаційну допомогу щодо діяльності в руслі запобігання та протидії корупціїПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
7Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників ліцею щодо дотримання антикорупційного законодавства, недопущення корупційних діяньПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
8При прийомі на роботу інформувати працівників про необхідність неухильного дотримання Закону України “Про запобігання корупції”ПостійноАдміністрація 
9Забезпечити дотримання посадовими особами закладу освіти педагогічної етики. (ст. 54 Закону України «Про освіту», ст. 37, 38 Закону України «Про запобігання корупції»)ПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
10Забезпечити якісне та неупереджене заміщення вакантних посад та інформування при прийомі на роботу працівників про необхідність неухильного дотримання Антикорупційного законодавстваПостійноАдміністрація 
11Повідомляти про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника або керівника органу, до повноважень якого належить звільнення з посади. (ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції»)ПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
12Забезпечити систематичне проведення особистих прийомів громадянПостійноАдміністрація 
13 Забезпечити невідкладні розгляди звернень учителів,  працівників, учнів та їхніх батьків щодо фактів корупції, неправомірної вигоди тощоУ разі надходження інформаціїАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
14Проводити перевірки у встановленому порядку повідомлень, інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, щодо причетності працівників ліцею до вчинення корупційних правопорушеньУ разі надходження інформаціїАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
15Застосовувати заходи щодо усунення наслідків корупційних діянь працівників ліцею  (підготовка розпорядчих документів щодо звільнення, проведення службового розслідування, тощо)У разі надходження інформаціїАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
16Дотримуватись обмежень щодо одержання подарунків для себе чи близьких осіб.ПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
17Дотримуватись вимог політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків. (ст. 31 Закону України «Про освіту», ст. 40 Закону України «Про запобігання корупції»)ПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
18 Дотримуватись принципу неупередженості, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.ПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
19Вживати заходів з посилення фінансового контролю за використання бюджетних коштівПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
20Проводити аналіз ефективності використання бюджетних коштів ліцеюПостійноУповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
21Використовувати комунальне майно виключно для забезпечення здобуття дітьми та/або молоддю освіти, надання їм послуг у сфері соціального захисту, культури, спорту та/або охорони здоров’я.ПостійноАдміністрація 
22Забезпечити проведення соціологічних опитувань у сфері запобігання і протидії корупції в ліцеїЩорокуАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
23Забезпечити висвітлення інформації про стан та результати роботи щодо боротьби з корупцією та попередження корупційних правопорушень на вебсайті ліцеюПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
24Здійснювати моніторинг виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, аналізувати стан та результати роботи щодо додержання антикорупційного законодавства, розглядати їх на нарадах при директору, на зборах трудового колективу, вживати додаткові заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні проведення єдиної державної антикорупційної політикиПостійноАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 
25Узагальнювати інформацію щодо стану виконання антикорупційних заходів у закладі освітиЩороку, за планомАдміністрація, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

ПОЛОЖЕННЯ

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка (далі – уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством.

 2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

4. Основними завданнями уповноваженої особи є:

 1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

 2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;

 4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) проведення перевірки  доходів,  витрат і зобов’язань фінансового характеру;

 6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 5. Уповноважена особа відповідно до покладених на неї завдань:

 1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

2) надає окремим працівникам Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка  роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності працівників Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка, вносить пропозиції щодо усунення таких ризиків;

4) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень працівниками Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка , а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти директора, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

5) веде облік працівників Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

6) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

7) розглядає, в межах повноважень, повідомлення щодо причетності працівників Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка до вчинення корупційних правопорушень.

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняється.

7. Уповноважена особа має право:

1) отримувати від працівників Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;

2) отримувати від працівників Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених  помилок у справах фінансового характеру;

3) ініціювати перед директором Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважену особу завдань.

8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства. Уповноважена особа Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Уповноважена особа може залучатися до проведення:

 1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

2) внутрішнього аудиту Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Директор Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка сприяє створенню умов для виконання на належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань.

Щоб малими кроками поступово долати явище корупції, має бути включеність кожної людини. Найбільшою проблемою залишається низька обізнаність щодо розуміння корупції, її проявів та наслідків. Тому перший крок на шляху до подолання корупції – це правопросвітництво за цією темою педагогів та батьків, які у свою чергу потім повинні навчати учнів, своїх дітей, і, звичайно, просвітництво самих учнів. Адже основи доброчесної, антикорупційної поведінки найкраще починати закладати з ранніх років, коли формується поведінка дитини, і продовжувати впродовж усіх шкільних років. 

Просвітництво. Навчальні матеріали та курси

Нагадуємо вчителям, батькам та учням корисні онлайн-курси, антикорупційні інструменти та матеріали для проведення навчальних занять, які зібрали в окрему добірку:

• антикорупційні інструменти для вчителів та учнів (антикорупційні сценарії, квести, ігри, уроки тощо) від USAID Взаємодія, розміщені на сайті освітнього омбудсмена, які можна використовувати під час організації уроків та шкільних заходів.

• навчально-методичний курс “Уроки доброчесності” для 3–4 класів з комплектом відповідних матеріалів та методичними рекомендації від ГО “Смарт-освіта” . Курс відповідає Держстандарту початкової освіти. Матеріали можна вільно завантажити на сторінці проєкту. 

• онлайн-курс “Прозора школа: як побудувати доброчесне середовище” –  створений НАЗК у партнерстві, зокрема з освітнім омбудсменом. Курс розповідає, що таке корупція, історію зародження цього явища, як корупція та недоброчесність проявляється у шкільному середовищі, які права та обов’язки мають педагогічні працівники і як вони допомагають протистояти недоброчесності, про інструменти створення доброчесного середовища (академічну доброчесність, академічну свободу, педагогіку партнерства) тощо. Курс виховує навички, як розпізнати корупцію, та як використовувати інструменти створення доброчесного середовища.

• курси на Prometheus.

• На EdEra:

Впливай – викривай” – онлайн-курс про те, як правильно повідомляти про корупцію і стати викривачами

Слідство веде НАБУ – антикорупційна гра-розслідування.

Також освітній омбудсмен поділився власним педагогічним досвідом із працівниками Офісу розбудови доброчесності НАЗК, які з 29 листопада по 3 грудня в межах Тижня доброчесності проводили антикорупційні уроки у школах, зокрема ознайомили учнів з поняттям доброчесності, корупції, її наслідками. Наводимо одну із ключових порад досвіду освітнього омбудсмена, актуальну для будь-якої теми уроку, зокрема про доброчесність та корупцію: краще розповісти менше, але кілька разів по-різному повторити впродовж уроку про одне й те ж поняття, явище, ключову інформацію, щоб учень зрозумів її, запам’ятав і закріпив, ніж за один раз навантажити його великою кількістю понять та іншого навчального матеріалу, який він почує раз та забуде. 

Кожна доброчесна людина – приклад для інших

Другий крок на шляху до подолання корупції – бути позитивним прикладом для інших: батькам – для своїх дітей, педагогам – для своїх учнів та інших працівників, учням – для своїх однолітків. Антикорупційна поведінка починається з елементарної доброчесності: самостійного виконання домашніх завдань, а не їх списування з готових, справедливого оцінювання учнів, а не за особистими симпатіями тощо. Чим більше в оточенні учасників освітнього процесу буде людей, які поводяться доброчесно і не толерують корупцію, тим більшою буде мотивація для інших чинити так само.